top of page

תקן GSP

חובתו של כל בעל רישיון היא לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור על הסם מפני אבדן או גניבה, בשל החשש כי הקנביס המגודל והמיוצר לשימוש רפואי יהווה מוקד משיכה גם לגורמים שליליים ופליליים או לשימוש שאינו כדין.
 
המשטרה מינתה בכל מחוז קצין קנביס רפואי וביק"ר פועל מנהל ביטחון (מנב"ט היק"ר) ויחד הם פועלים לוודא את שמירת הכללים, לבקר (גם בביקורות פתע) ולאשר את תוכניות האבטחה.
אנו, בפארמה סקיוריטי בע"מ, ניישם עבורם את כל סוגי אמצעי האבטחה, כולל מצלמות, בקרת כניסה, גלאים ועוד, ככל הנדרש, במינימום הוצאות, בכדי לעמוד בתקן GSP והתפיסה לאבטחה ומיגון, בהלימה אל מול איומי הייחוס עבור כל חוליות "שרשרת האספקה" של הקנביס לשימוש רפואי, תוך מתן מענה אפקטיבי ויעיל.
 
מעבר לכך, אם תרצו נרחיב ברצון לסייע לכם: 
  • בהגנת סייבר 
  • בבקרת עובדים
  • צמצום ומניעת אובדנים וגניבות
  • שרות לקוח סמוי 
  • מניעת ציטוט והאזנות 
  • בדיקות חדירה 
  • חקירת חשד למעילות
 
יש לנו את הניסיון ויחסי עבודה פוריים עם הגורמים הרלוונטיים ברישוי ואבטחה בחטיבת האבטחה במטה הארצי וביק"ר משרד הבריאות וכן שילוב ידע מתחום הגיאוגרפי בטכנולוגיות GIS ואמצעים טכנולוגיים חדשניים, כדי לתת מענה אבטחתי הולם בעלויות מופחתות. 

 

לידיעתכם, חברתנו תכננה, ביצעה ואישרה ביק"ר מפעלים, אתרי גידול, ייצור, מסחר, שינוע, מחקר ובתי מרקחת.
כמו כן, אנו פועלים בחו"ל ואישרנו לדוגמא מפעל ייצור קנביס רפואי במדינה באיחוד האירופאי.
 
cannabis-306291_960_720.png
bottom of page